Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viafullmoon fullmoon
3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viainnocencja innocencja
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viafullmoon fullmoon
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viayoann yoann

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Reposted fromenchantement enchantement viafullmoon fullmoon
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viafullmoon fullmoon
8487 2d91 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainnocencja innocencja
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viafullmoon fullmoon
0469 5a9b 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viasensimilla sensimilla
1988 3dc2
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaovtza ovtza
1316 39ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viainnocencja innocencja
9654 47fb
Jest jak jest. Nic mnie nie boli, tylko ta pustka we mnie. Jakby jakaś pompa wyssała ze mnie wszystko. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć w sobie. Gotów byłbym żebrać o trochę spokoju. Ale u kogo żebrać? Kto mi może ofiarować trochę spokoju, trochę smaku życia?
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viafullmoon fullmoon
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viaabeille abeille
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutline outline

June 23 2017

3628 8395 500
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista viavampira vampira
4789 2dbe 500

insuh:

warmth

view more of Riley here / my insta

Reposted fromcelllfish celllfish viaszarakoszula szarakoszula
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viainnocencja innocencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl