Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

3321 4567 500
Reposted fromdoedeer doedeer vianieprzytomny nieprzytomny
kim jesteś
masz dłonie jak Księżyc
który oświetla mi ciemną noc
usta słodkie
trochę od cukru a trochę z miłości
moje ciało jest świątynią
nie możesz tak po prostu do niej wejść
bądź cierpliwy
choćbyś był na końcu świata
ja Cię znajdę i do Ciebie wrócę
ale na razie muszę wrócić
sama do siebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaoblivious oblivious
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via100suns 100suns
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viagdziejestola gdziejestola
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viarawwwr rawwwr
I wiem, że nikt mi nie może pomóc. To mnie zabija.
— Marek Hłasko w liście do matki
Reposted frominpassing inpassing viarawwwr rawwwr
0464 b107
Reposted fromerial erial viarawwwr rawwwr
2353 e84d
Reposted fromefekt-uboczny efekt-uboczny viarawwwr rawwwr

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viapodprzykrywka podprzykrywka
4490 e952
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaalwaysleave alwaysleave
6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viagruetze gruetze
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakonwalia konwalia
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viapozakontrola pozakontrola
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawindingroads windingroads
4429 f8c6 500
Reposted fromtfu tfu viawrite-url-here write-url-here
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl