Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy vialaparisienne laparisienne
I myślę, że to będzie kiedyś piękne: powiedzieć komuś nie tylko chodź, ale w końcu też: zostań.
— wyrwane z kontekstu
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
I have always loved
everything about you,
Even what I didn’t
understand.
— Albert Camus (via sh-inaam)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBrewOfLonging BrewOfLonging

February 19 2017

5921 5efa
Reposted fromkarahippie karahippie viaHogattaa Hogattaa
2744 d80c
Reposted fromweightless weightless viapsychobabble psychobabble
Reposted frommadn madn viailovegreen ilovegreen
Śpię całymi dniami, bo wtedy jesteś przy mnie i nie mówisz, że już jest za późno. Mogę wtedy przy Tobie ogrzać ręce i pomyśleć o tym, ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze.
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja
8244 c429
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viailovegreen ilovegreen
1361 0b16 500

thomeyorker:

Arcade Fire’s Afterlife over Claude Monet’s Etretat, gate of Aval: Fishing boats leaving the harbor

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viailovegreen ilovegreen

"Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?

Agnieszka Osiecka "Zabawy poufne"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viailovegreen ilovegreen
2587 7498
Reposted frombotanyplay botanyplay viaawaken awaken
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaawaken awaken
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viayouuung youuung
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl