Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viatake-care take-care
1558 10fa 500
zgroza łojowa
Reposted frompankamien pankamien viatfu tfu
8296 83db
Reposted fromartlover artlover viagdziejestola gdziejestola
8296 83db
Reposted fromartlover artlover viagdziejestola gdziejestola
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasomebodytolove somebodytolove
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viazouza zouza
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viapauza pauza
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viapauza pauza

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viapauza pauza
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viapauza pauza
8620 bc9f 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
4350 767f 500
Reposted fromhagis hagis viadunkelbunt dunkelbunt

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny. 
— Kaja Kowalewska - "Bez urlopu"
Reposted fromlovvie lovvie viapauza pauza
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viayouaresonaive youaresonaive

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viapauza pauza
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viayouaresonaive youaresonaive
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viazupson zupson
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaconopec conopec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl