Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutofmyhead outofmyhead
6779 b455
7819 7f2e 500
Reposted fromruthieful ruthieful viaoutofmyhead outofmyhead
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf vianiebieskieoczy niebieskieoczy

This scares me.

but imagine going into a store and being like “yes i need three thousand knives”

0457 1db4
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
4662 dc29 500
6714 dfcc
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viasleeplessy sleeplessy
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
5741 0d30
3233 03ac
Reposted fromflesz flesz viaanastasie anastasie

September 16 2017

8269 e0ce
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMonia94 Monia94
Wydaje mi się, że w życiu nie ma nic innego niż miłość i śmierć. Najpierw kochamy, a później umieramy, ważne więc, żeby nie robić tego z byle kim, byle gdzie i byle jak.
— Maciej Maleńczuk

September 15 2017

0581 0165
Reposted fromtfu tfu viakaleson kaleson
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viamadadream madadream
Tańczą jak para co tańczy od lat
Któryś już sezon
Który nie wiedzą, nie
Powoli, powoli, coś ten teges
Sobie przypomina, że ją dobrze zna
On pamięta włosy jej krótkie
Ona za to wie jak on reaguje na wódkę
— Bitamina - "Znajoma Nieznajoma"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl