Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

1960 fc4b
Reposted fromrichardth richardth viaMagoryan Magoryan
5475 2eaa

#001
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaPaseroVirus PaseroVirus
7253 b107 500

moodoofoo:

Jimmie Durham
Language is a tool for communication, like a city, or a brain, 1992
lithograph
22 ¼ × 29 ¾ inches
edition of 200

Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viainspirations inspirations
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viainspirations inspirations
4658 21f3
Reposted fromjestemzero jestemzero viareloveution reloveution
2290 9eb1
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viafreeway freeway
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr viapozakontrola pozakontrola
[...] Że to, co na zewnątrz, jest tylko pretekstem, że największy porządek nie ułoży mojego świata wewnętrznego.
— Natalia Przybysz
Reposted fromrawwwr rawwwr viapozakontrola pozakontrola
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viafreeway freeway
7837 f35c
Reposted fromcaraseen caraseen viafreeway freeway
6637 9c31 500

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

Reposted fromLittleJack LittleJack viafreeway freeway
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMella Mella
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viainspirations inspirations
4116 a372
Reposted fromtosiaa tosiaa viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl