Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

9059 9a64
Reposted fromartlover artlover viaPoranny Poranny
After high school you realize you were only friends with some people because you saw them five times a week.
— This thought has been haunting me for months (via doll)
Reposted fromAnakihs Anakihs vialonely-girl lonely-girl
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viagonnabebetter gonnabebetter
4041 7f08 500
Reposted fromdivi divi viavertheer vertheer
9410 2321
Reposted fromintrigante intrigante viadestroyed destroyed
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana

July 09 2018

1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
Jakże chętnie ludzie rezygnują z siebie. To zrozumiałe, bo siebie trudno znieść.
— Sławomir Mrożek, Małe Listy.
Reposted frommhsa mhsa viaiammistake iammistake
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve viadressuicide dressuicide

– Zdradzasz go?

– Czasami. – Wzruszyła ramionami. – Z jednym, drugim, trzecim. Lubię, jak mają dobrze wyrzeźbione mięśnie brzucha i duże penisy. Kobieta w moim wieku ma swoje potrzeby. Ja chcę żyć. Ile mi zostało? Dziesięć lat? Kto mnie później będzie chciał?

– On wie, że go zdradzasz?

Kobieta się śmieje.

– Gdzie tam. On nie zwraca już na mnie uwagi.

– Czy istnieją jakieś widoki na utrzymanie małżeństwa?

– Widoki? Znasz to powiedzenie, że z mężem jest jak z naleśnikiem?

– Nie znam.

– Pierwszego trzeba wypierdolić – chichocze.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaunconscious unconscious
9227 7bc4 500
Reposted fromgosienia gosienia viaunconscious unconscious
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
4639 39ac 500
Jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć.
— Radek Kobierski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiammistake iammistake
Reposted fromDennkost Dennkost viapkz451 pkz451

July 07 2018

3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir vialaparisienne laparisienne
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viauciekam uciekam
0389 64c3
Reposted frommisza misza viauciekam uciekam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl